नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय काश्की
काश्की

सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण / २०७६ आश्विन मसान्तसम्म

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम मालपोत कार्यालय पोखरा , कास्कीसँग सम्बन्धित विवरण २०७६ श्रावण १ देखि २०७६ आश्विन मसान्तसम्म


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)